Heb ik een familiewapen?

"Heb ik een familiewapen?" Deze vraag komt vroeg of laat vrijwel altijd naar boven bij stamboomonderzoek.

Een familiewapen is het erfelijke symbool van één familie. De vraag of er een wapen van uw familie bestaat kan pas beantwoordt worden nadat er onderzoek is gedaan naar de geschiedenis van de familie.

Iedereen die dit wilde kon in het verleden een familiewapen aannemen zonder dat hij dit vast hoefde te leggen in een register. Er is dus geen officieel Nederlands wapenregister waarin nagegaan kan worden of een van de familieleden een wapen in gebruik heeft genomen. De enige officieel vastgelegde familiewapens zijn die van de Nederlandse adel. Deze zijn vastgelegd bij de Hoge Raad van Adel in Den Haag.

Er zijn echter wel bronnen bewaard gebleven waarin familiewapens teruggevonden kunnen worden. Bijvoorbeeld: wapenboeken, wapenkaarten, zegels, munten, glazen, zilver, portretten, gebouwen, grafstenen en wapenborden. Hoe komt u te weten of het wapen van een van uw voorouders in een van de bronnen voorkomt?

De heraldicus R.T. Muschart beschreef enkele tienduizenden wapens die hij tijdens zijn reizen door het hele land aantrof. Hij bezocht hiervoor archieven, musea en bibliotheken. Voor zover dit uit zijn bronnen bleek gaf hij aan wie het wapen voerde en waar hij dit gevonden had. Dit laatste is erg belangrijk, omdat hij hiermee zijn werk verantwoordde en het de onderzoeker van vandaag de mogelijkheid geeft om dit wapen terug te vinden in de bron.

Naast deze bron is het ook goed om bij de archiefdienst die u bezoekt na te vragen of er wellicht voor de regio waar uw familie woonachtig was specifieke bronnen voor heraldisch onderzoek zijn.

Tijdens genelogische onderzoek kan men uitzoeken of men een familiewapen heeft. Er geen kunnen vinden? Dan is het nog altijd - ook vandaag de dag - mogelijk een familiewapen te laten maken.Wat betekent mijn naam?

Betreffende de herkomst van namen kunnen vijf grote groepen onderscheiden worden: Namen afgeleid van de mogelijke herkomst; bijvoorbeeld Van Zu… Meer →


Heb ik een familiewapen?

"Heb ik een familiewapen?" Deze vraag komt vroeg of laat vrijwel altijd naar boven bij stamboomonderzoek.… Meer →


Genealogie software voor stamboom

Wat een geschikt programma is om de data in te verwerken, hangt zowel van de onderzoeker als van de stamboom af. Neem vooral de tijd om het programma … Meer →