Familiewapen - wat is het?

De oorsprong van het familiewapen ligt in de middeleeuwen, bij de wapenuitrusting van de edelman. Om tijdens een veldtocht of toernooi herkend te worden brachten edelen hierop herkenningstekens aan. Wanneer zij dit niet zouden doen, bestond de kans dat zij werden aangevallen door een medestander. De gesloten helmen die zij namelijk droegen, maakte hen onherkenbaar. Het familiewapen werd ook gebruikt om officiële stukken te bezegelen.

Het begrip heraldiek is ontleend aan de heraut, een middeleeuwse functionaris die gekleed in een tabberd met het wapen van zijn meester aankondigingen deed voor plechtige gebeurtenissen. Deze functionaris was tevens een scheidsrechter op het slagveld. Hij deed veel kennis op van de verschillende wapenschilden, omdat hij de gesneuvelden hierop identificeerde. Dit maakte de heraut een autoriteit op het gebied van heraldiek. De herauten waren onschendbaar en zorgden voor de administratie van alle wapenschilden die zij tegenkwamen.

Het voeren van een wapen was in Nederland niet voorbehouden aan de adel. Ook vele burger- of boerenfamilies zijn in het verleden een familiewapen gaan voeren. Daar was vaak wel een aanleiding voor, bijvoorbeeld omdat men een openbare functie had. Zo’n wapen kan vervolgens in vergetelheid zijn geraakt. Daarom is het goed om na te gaan of een van uw familieleden in het verleden een wapen gevoerd heeft. Is dat niet het geval en wilt u een familiewapen dan kunt u er een laten ontwerpen volgens de regels van de heraldiek. De regels van het verleden gaan namelijk nog steeds op. Iedereen die dit wil kan een familiewapen gaan voeren, als het maar niet het wapen van een andere familie is.Stamboom zoeken

Een stamboom zoeken kan tegenwoordig makkelijker online. Veel mensen publiceren hun stamboomonderzoek online en geven daarmee de gelegenheid aan (verr… Meer →


Hoe ziet een stamboom eruit?

Stamboomonderzoek is een verzamelnaam voor verschillende vormen van onderzoek. De vorm van het onderzoek bepaalt op welke manier dit onderzoek gedaan … Meer →


Familiewapen uitleg

Tijdens de speurtocht naar een familiewapen kunnen verschillende vragen ontstaan: wat is de betekenis? Hoe is men hier in het verleden toe gekomen?… Meer →