Familienaam historie

Het ontstaan van achternamen heeft als reden dat er in steden te veel mensen met dezelfde voornaam voorkwamen. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, ligt deze oorsprong meestal voor het tijdvak van Napoleon. De achternamen waren toen nog niet vastgelegd, maar boden wel meer duidelijkheid. Het was door de achternaam immers dat men wist over welke Jan gesproken werd.

In sommige streken waren de vaste achternamen nog niet zo ingeburgerd. Daar kon de naam nog per generatie wisselen. De vader heette dan misschien Jan Pietersen (zoon van Pieter) en zijn zoon Gijsbert Jansen. Deze achternamen heten patronymen. In andere regio's heette men bijvoorbeeld naar de boerderij waar men woonde. Als men verhuisde, kreeg men de naam van de nieuwe boerderij.

Tijdens de regering van koning Lodewijk Napoleon Bonaparte werd de burgerlijke stand officieel ingevoerd. Mensen bleken echter hun eigen naam niet te kunnen spellen. Veel mensen waren namelijk analfabeet. De ambtenaren van de burgerlijke stand zorgden er ook voor dat er verschillen bestonden in de spelling van namen en achternamen. Binnen een familie kunnen dus allerlei variaties op de achternaam voorkomen.

Tijdens genelogische onderzoek kan men uitzoeken of men een familiewapen heeft. Er geen kunnen vinden? Dan is het nog altijd - ook vandaag de dag - mogelijk een familiewapen te laten maken.Familiewapen - wat is het?

De oorsprong van het familiewapen ligt in de middeleeuwen, bij de wapenuitrusting van de edelman. Om tijdens een veldtocht of toernooi herkend te word… Meer →


Hoe ziet een stamboom eruit?

Stamboomonderzoek is een verzamelnaam voor verschillende vormen van onderzoek. De vorm van het onderzoek bepaalt op welke manier dit onderzoek gedaan … Meer →


Familienaam historie

Het ontstaan van achternamen heeft als reden dat er in steden te veel mensen met dezelfde voornaam voorkwamen. In tegenstelling tot wat vaak wordt ged… Meer →